لیست بررسی کیفیت خودروهای داخلی سال ۱۳۹۰

تازه‌ترین رده‌بندی سطح کیفی خودروهای داخلی در شرایطی اعلام شد که بازهم چهار ژاپنی مونتاژی در صدر قرار گرفتند و رده‌های انتهایی نیز توسط پراید اشغال شد.

در این رده بندی که به مهرماه مربوط است، ۲۴خودرو تولید داخل حضور دارند و مانند دوره‌های قبل، در ۹ معیار «سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان»، «سیستم موتور»، «‌ترمز»، «تجهیزات الکتریکی»، «تزئینات داخلی و خارجی»، «صداهای غیرعادی»، «بدنه»، «نفوذ آب» و «رنگ» مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و برحسب مجموع نمرات منفی کسب شده، به دو گروه «خیلی خوب» و «خوب» تقسیم شده‌اند.

دانلود + ادامه مطلب