فاصله تان را با مانیتور حفظ کنید

مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: حداقل فاصله از مانیتور باید بین۹۰ تا ۱۵۰سانتیمتر باشد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محل استقرار مانیتور باید به گونه ای باشد که تنها یک جهت برای کار با دستگاه وجود داشته باشد و هیچ فرد دیگری نتواند در مقابل یا کنار آن در حالت نشسته یا ایستاده در فاصله کمتر از۱۵۰سانتیمتر قرار گیرد.

شدت تابش اشعه های منتشره از مانیتور با فاصله فرد تا منبع تابش نسبت عکس دارد، به طوری که با افزایش فاصله، از میزان شدت تابش پرتوها کاسته خواهد شد؛ بنابراین افرادی که با رایانه کار نمی کنند اما در محل حضور دارند، باید حداقل فاصله مجاز۱۵۰سانتیمتر از مانیتور را رعایت کند.

اشعه تابشی الکترومغناطیسی مانیتور زیر حد مجاز است و عوارضی برای جنین ندارد.

همچنین میزان پرتو ایکس، ماوراء بنفش و مادون قرمز که از صفحه مانیتور تابیده می شود؛ کـــــم و اندازه گیری آنها دشوار است.